Εικονικές τάξεις | Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
| More

Τι νέο υπάρχει

στην τρέχουσα έκδοση της υπηρεσίας εικονικών τάξεων

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται σημαντικάς νέα χαρακτηριστικά της τρέχουσας έκδοσης, με σκοπό να ενημερωθείτε και να τα χρησιμοποιήσετε.

Σύνδεση χρηστών - Ψηφιακοί Χώροι Εκπαίδευσης

Η σύνδεση των χρηστών του ΕΑΠ σε τηλεδιασκέψεις γίνεται μέσω των Ψηφιακών Χώρων Εκπαίδευσης (study, courses). Τα στοιχεία σύνδεσης των Ψ.Χ.Ε. δεν χρησιμοποιούνται για σύνδεση με την υπηρεσία εικονικών τάξεων, σε κάποιο λογαριασμό ή προφίλ.
Αν έχετε οποιοδήποτε πρόβλημα με το λογαριασμό σας στους Ψ.Χ.Ε. επικοινωνήσετε μέσω e-mail με την ομάδα υποστήριξης χρηστών του ΕΑΠ.

Οι τηλεδιασκέψεις οργανώνονται από τους χρήστες που έχουν δυνατότητα προσθήκης και επεξεργασίας δραστηριοτήτων σε μαθήματα. Οι συμμετέχοντες προσκαλούνται και συμμετέχουν μέσω της δραστηριότητας Saba Meeting. Η δραστηριότητα είναι ορατή στο μάθημα που αντιστοιχεί και στο Ημερολόγιο των Ψηφιακών Χώρων Εκπαίδευσης, μετά τη σύνδεση με το λογαριασμό.

Θεσμοθετημένες τηλεδιασκέψεις

Οι θεσμοθετημένες τηλεδιασκέψεις του ΕΑΠ όπως οι ΟΣΣ των Ηλεκτρονικών Τμημάτων οργανώνονται από την πλευρά του ΕΑΠ. Οι χρήστες προσκαλούνται και αποκτούν ρόλο (παρουσιαστής, συμμετέχων) ανάλογα με την ιδιότητά τους στους Ψηφιακούς Χώρους Εκπαίδευσης. Η πρόσκληση, η πληροφόρηση και η σύνδεση στις τηλεδιασκέψεις γίνεται μέσω του μαθήματος και της αντίστοιχης δραστηριότητας ή του Ημερολογίου στους Ψηφιακούς Χώρους Εκπαίδευσης.

Ενσωματωμένος Agenda Builder

Εκτός από την ανεξάρτητη εφαρμογή με την οποία μπορείτε να δημιουργήσετε και να αποθηκεύσετε Ημερήσιο Πρόγραμμα, ο Agenda Builder έχει ενσωματωθεί μέσα στην εικονική αίθουσα για οργάνωση του Ημερήσιου Προγράμματος τη στιγμή της τηλεδιάσκεψης. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ενότητα «Διοργάνωση εκδήλωσης» -> 6. Εργαλείο δημιουργίας Ημερήσιου Προγράμματος (Agenda Builder).

Εφαρμογή Saba Meeting App

Η εφαρμογή Saba Meeting App λειτουργεί μέσω ολοκληρωμένης εγκατάστασης στον υπολογιστή, ανεξάρτητα από την ύπαρξη Java. Παρακάτω δίνονται πληροφορίες χρήσης και επιλογής της εφαρμογής από το σύστημα ή από το χρήστη.

Επισκόπηση

Η εφαρμογή είναι ένα ανεξάρτητο πρόγραμμα πελάτη βασισμένο σε Java το οποίο ενσωματώνει περιβάλλον JRE και συμπεριλαμβάνει όλες τις λειτουργίες της διεπαφής προγράμματος περιήγησης (Browser Client) για τους παρουσιαστές και τους συμμετέχοντες. Επιπλέον περιλαμβάνει μεταφράσεις για όλες τις υποστηριζόμενες γλώσσες.

Αφού η εφαρμογή είναι ανεξάρτητη και χρησιμοποιεί δικό της περιβάλλον, έχει το πλεονέκτημα να μην επηρεάζεται από ενημερώσεις των προγραμμάτων περιήγησης, ρυθμίσεις ασφαλείας και ενημερώσεις της Java. Επιπλέον, επειδή δεν εμφανίζεται μέσα σε κάποιο πρόγραμμα περιήγησης διευκολύνει την κοινή χρήση των παραθύρων των προγραμμάτων περιήγησης.

Σενάρια

Η εκκίνηση μέσω Saba Meeting App μπορεί να γίνει αυτόματα, επιλέγεται στις περισσότερες περιπτώσεις και εφόσον για κάποιο λόγο (πχ Java) δεν μπορεί να εκκινηθεί ο Browser Client.

Σενάριο 1: Συμμετοχή από την επιφάνεια εργασίας

Σενάριο 2: Συμμετοχή από το πρόγραμμα περιήγησης

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ