Εικονικές τάξεις | Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
| More

Πολιτική χρήσης

Ενημερωθείτε για τον κανονισμό χρήσης του συστήματος στο ΕΑΠ

Παρακάτω θα βρείτε την πολιτική χρήσης του συστήματος τηλεδιασκέψεων όπως έχει συμφωνηθεί για τη λειτουργία του στα πλαίσια του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

Επιπλέον προτείνεται να μελετήσετε τους Όρους χρήσης του Διαδικτυακού Τόπου του Ε.Α.Π.

Πίνακας περιεχομένων

  1. Γλώσσα των όρων
  2. Εγκατάσταση του συστήματος
  3. Χρήση του συστήματος και διεξαγωγή τηλεδιασκέψεων
  4. Δικαιώματα ιδιοκτησίας
  5. Λογαριασμοί χρηστών και απόρρητο
  6. Εικονικές αίθουσες
  7. Καταγραφές εκδηλώσεων
  8. Υποστήριξη και ενημέρωση


Επιστροφη