Εικονικές τάξεις | Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
| More

Απαιτήσεις συστήματος

Ελέγξτε ότι το σύστημά σας ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του λογισμικού Saba Meeting

Η παρούσα ενότητα έχει ως σκοπό να σας διευκολύνει στον έλεγχο συμβατότητας του συστήματός σας με το λογισμικό Saba Meeting.

Το Saba Meeting χρησιμοποιεί τους παρακάτω τρόπους για την εκτέλεση της εφαρμογής, για όλους τους συμμετέχοντες.

Σε υπολογιστή ο τρόπος λειτουργίας είναι ο εξής:

  1. Πρώτα γίνεται έλεγχος αν είναι εγκατεστημένο το Saba Meeting App στον υπολογιστή του χρήστη. Αν είναι, πάντα χρησιμοποιείται αυτό.
  2. Αν δεν είναι εγκατεστημένο το Saba Meeting App, τότε ανοίγει ο Browser client, εφόσον χρησιμοποιείτε συμβατό πρόγραμμα περιήγησης ή, σε κάθε άλλη περίπτωση ζητείται η εγκατάσταση του Saba Meeting App.

Πίνακας περιεχομένων

  1. Απαιτήσεις υλικού (Hardware) για Saba Meeting Client
  2. Απαιτήσεις λογισμικού για εκκίνηση στην επιφάνεια εργασίας με την εφαρμογή Saba Meeting App
  3. Απαιτήσεις λογισμικού για συμμετοχή στο πρόγραμμα περιήγησης (Saba Meeting Browser Client)
  4. Απαιτήσεις για κινητές συσκευές
  5. Αναφορές και επιπλέον οδηγίες


ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ