Εικονικές τάξεις | Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
| More

Παρακολούθηση εκδήλωσης

Συμμετάσχετε σε μαθήματα εξ αποστάσεως χρησιμοποιώντας υπερσύγχρονες υπηρεσίες

Η παρούσα ενότητα αφορά φοιτητές και χρήστες που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε μια προγραμματισμένη τηλεδιάσκεψη. Η σύνδεση απαιτεί ονοματικό λογαριασμό στους Ψηφιακούς Χώρους Εκπαίδευσης του ΕΑΠ ή πρόσκληση επισκέπτη με σύνδεσμο.


Όπως αναφέρει η ενότητα «Δυνατότητες», η Υπηρεσία Τηλεδιασκέψεων του ΕΑΠ είναι μια από τις πιο σύγχρονες και ευέλικτες όσον αφορά τον τομέα της τηλε-εκπαίδευσης στην αγορά σήμερα. Τελικά, ο τρόπος συμμετοχής σας σε ένα τηλε-μάθημα δε διαφέρει κατά πολύ από την πραγματοποίηση μιας βίντεο-κλήσης με τη χρήση των ήδη γνωστών εφαρμογών σύντομης συνομιλίας (Yahoo Messenger, Facebook Messenger, Skype, Skype for Business κτλ). Ο παρακάτω οδηγός έρχεται να περιγράψει τον τρόπο που εσείς μπορείτε να συμμετάσχετε σε τηλεδιασκέψεις όπως τηλε-μαθήματα διοργανωμένα από καθηγητές, απολαμβάνοντας ένα υπερ-σύγχρονο περιβάλλον με τη άνεση του σπιτιού ή του γραφείου.

Σε τηλεδιασκέψεις μπορείτε να συμμετάσχετε με δυο τρόπους:


Μερικές έννοιες

Αναφορικά με το σκοπό του παρόντος οδηγού και τον τρόπο με τον οποίο ερμηνεύει τα ζητήματα τηλε-εκπαίδευσης, χρειάζεται να αποσαφηνισθούν περαιτέρω μερικές έννοιες:


Πίνακας περιεχομένων

 1. Συνοπτικά
 2. Βασικές δυνατότητες του περιβάλλοντος τηλεδιάσκεψης
 3. Προετοιμάστε την είσοδό σας στο σύστημα
 4. Εγκατάσταση και εκτέλεση
 5. Συμμετοχή σε τηλεδιασκέψεις
  1. Συμμετοχή σε τηλεδιάσκεψη Ηλεκτρονικής ΟΣΣ
  2. Συμμετοχή σε τηλεδιάσκεψη μέσω Ψηφιακών Χώρων Εκπαίδευσης
  3. Παρακολούθηση τηλεδιάσκεψης μετά από πρόσκληση
  4. Σύνδεση σε δημόσια τηλεδιάσκεψη (public)
 6. Παρακολούθηση της καταγραφής μετά την λήξη
 7. Δυνατότητες κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης
  1. Ρυθμίσεις κάμερας και μικροφώνου
  2. Χρήση διαδραστικού πίνακα
  3. Πρόσθετα εργαλεία επικοινωνίας / αλληλεπίδρασης
 8. Προτάσεις για την επιτυχή διεξαγωγή
 9. Αναφορές και επιπλέον οδηγίες


ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ