Εικονικές τάξεις | Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
| More

Καλώς ήλθατε

στην υπηρεσία εικονικών τάξεων του ΕΑΠ

Η Υπηρεσία Τηλεδιασκέψεων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου παρέχει μέσω των εικονικών τάξεων σε καθηγητές και φοιτητές τη δυνατότητα πραγματοποίησης μαθημάτων, συσκέψεων και σεμιναρίων ανεξάρτητα από τον τόπο φυσικής παρουσίας των συμμετεχόντων, μέσω της διοργάνωσης και παρακολούθησης «ηλεκτρονικών εκδηλώσεων» (events). [Περισσότερα]


Εάν είστε καθηγητής ή θέλετε να οργανώσετε μια τηλεδιάσκεψη

Η οργάνωση των τηλεδιασκέψεων όπως και η συμμετοχή σε αυτές γίνεται μέσω των Ψηφιακών Χώρων Εκπαίδευσης (study, courses) του ΕΑΠ. Η σύνδεση γίνεται με τον προσωπικό λογαριασμό χρήστη στους Ψηφιακούς Χώρους Εκπαίδευσης. Για τη διεξαγωγή τηλεδιασκέψεων θα χρειαστείτε μια ή περισσότερες αίθουσες (ανάλογα με τις ανάγκες σας) στις οποίες θα λαμβάνουν μέρος τα events. Η δυνατότητα δημιουργίας και επεξεργασίας δραστηριότητας και εκδήλωσης Saba Meeting καθορίζεται από το ρόλο σας στους Ψηφιακούς Χώρους Εκπαίδευσης. Αν δεν έχετε δικαίωμα, δεν μπορείτε να δημιουργήσετε τηλεδιάσκεψη στο Saba Meeting από μόνος σας. [Περισσότερα]

Σε περίπτωση που είστε εγγεγρμμένος χρήστης και έχετε πρόβλημα με την πρόσβαση στους Ψηφιακούς Χώρους Εκπαίδευσης ή τη διοργάνωση και χρήση του Saba Meeting, επικοινωνήστε στέλνοντας e-mail στην ομάδα υποστήριξης χρηστών του ΕΑΠ.


Εάν είστε φοιτητής ή θέλετε να συμμετάσχετε σε μια τηλεδιάσκεψη

Σε τηλεδιασκέψεις μπορείτε να συμμετάσχετε με τρεις τρόπους:

Για λεπτομερείς οδηγίες σχετκά με την παρακολούθηση τηλεδιασκέψεων, δείτε την ενότητα «Παρακολούθηση εκδήλωσης».

Σε περίπτωση που είστε εγγεγρμμένος χρήστης και έχετε πρόβλημα με την πρόσβαση στους Ψηφιακούς Χώρους Εκπαίδευσης ή τη συμμετοχή και χρήση του Saba Meeting, επικοινωνήστε στέλνοντας e-mail στην ομάδα υποστήριξης χρηστών του ΕΑΠ.


Θεσμοθετημένες τηλεδιασκέψεις

Οι θεσμοθετημένες τηλεδιασκέψεις του ΕΑΠ όπως οι Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις (ΟΣΣ) των Ηλεκτρονικών Τμημάτων οργανώνονται από την πλευρά του ΕΑΠ. Οι χρήστες προσκαλούνται και αποκτούν ρόλο (παρουσιαστής, συμμετέχων) ανάλογα με την ιδιότητά τους στους Ψηφιακούς Χώρους Εκπαίδευσης. Η πρόσκληση, η πληροφόρηση και η σύνδεση στις τηλεδιασκέψεις γίνεται μέσω του μαθήματος και της αντίστοιχης δραστηριότητας ή του Ημερολογίου στους Ψηφιακούς Χώρους Εκπαίδευσης.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 
Αναβάθμιση έκδοσης (8.5.7.076)
8/11/2018 ΕΝΕΡΓΟ

Στις αρχές Νοεμβρίου 2018 εφαρμόστηκε αναβάθμιση της έκδοσης Saba Meeting κεντρικά από τη Saba. Η νέα έκδοση επιλύει προβλήματα της προηγούμενης συμπεριλαμβανομένης της εμφάνισης ελληνικών χαρακτήρων που κάποιοι χρήστες είχαν πρόβλημα.

Για την εφαρμογή της αναβάθμισης χρειάζεται να εγκαταστήσετε το νέο Saba Meeting App (8.5.7.076). Αν έχετε ήδη εγκατεστημένο το Saba Meeting App στον υπολογιστή σας μπορείτε να ελέγξετε την έκδοση από τις Ρυθμίσεις Εφαρμογών, Εφαρμογές και δυνατότητες ή τον Πίνακα Ελέγχου (Προσθαφαίρεση εφαρμογών) αναζητώντας στη λίστα το Saba Meeting App. Αν με την πρώτη εκτέλεσή του σε μια τηλεδιάσκεψη (Δοκιμαστική Εκδήλωση ή κανονική) δεν εφαρμοστεί αυτόματα η αναβάθμιση στη νέα έκδοση Saba Meeting App 8.5.7.076, τότε προτείνουμε να κάνετε απεγκατάσταση της παλιάς. Εκτελώντας μια φορά κάποια τηλεδιάσκεψη (πχ την Δοκιμαστική Εκδήλωση) από το πρόγραμμα περιήγησής σας θα σας ζητηθεί αυτόματα η εγκατάσταση του Saba Meeting App το οποίο θα κατέβει στη νέα του έκδοση.


 
Δοκιμαστικές τηλεδιασκέψεις
16/10/2018 ΕΝΕΡΓΟ

Παρακαλούμε τους χρήστες που διοργανώνουν δοκιμαστικές τηλεδιασκέψεις, να επιλέγουν ημέρες και ώρες που δεν συμπίπτουν ή δεν επικαλύπτουν τις ηλεκτρονικές ΟΣΣ, για να μην εμφανιστεί πρόβλημα στις άδειες χρήσης.

Επιπλέον ενημερώνουμε ότι ορισμένες φορές για την δημιουργία των εικονικών αιθουσών των ηληκτρονικών ΟΣΣ ενδέχεται να απαιτηθεί αρχικοποίηση του συστήματος, με αποτέλεσμα οι δοκιμαστικές εκδηλώσεις να μην εμφανίζονται στους ΨΧΕ. Σε αυτήν την περίπτωση απλώς τις δημιουργείτε ξανά. Για τον ίδιο λόγο και μέχρι να σταθεροποιηθούν οι διαδικασίες δημιουργίας των ΟΣΣ και του προγραμματισμού τους, παρακαλούμε να μην προγραμματίζετε μακροπρόθεσμες τηλεδιασκέψεις καθώς μπορεί να χαθούν κατά την αρχικοποίηση του συστήματος.


 
Καταγραφές τηλεδιασκέψεων
17/09/2018 ΕΝΕΡΓΟ

Από προεπιλογή οι καταγραφές είναι απενεργοποιημένες για όλες τις τηλεδιασκέψεις. Εφόσον επιθυμείτε να ενεργοποιηθεί η δυνατότητα καταγραφής για μια συγκεκριμένη εκδήλωση αυτό γίνεται μόνο με αίτημα email προς το Διαχειριστή του συστήματος. Το αίτημα έχει δικαίωμα να το κάνει ο leader της τηλεδιάσκεψης ή ο Συντονιστής μια Θεματικής Ενότητας για μια εκδήλωση αλλά δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί για τις ηλεκτρονικές ΟΣΣ.

Σύμφωνα με απόφαση σχετικά με τις καταγραφές, απαγορεύεται η οποιαδήποτε καταγραφή των τηλεδιασκέψεων ηλεκτρονικών ΟΣΣ και κάθε μορφή ανάρτησης ή διαμοίρασης καταγραφής αυτών, με σκοπό τη διάθεση στους φοιτητές ή άλλους αποδέκτες. Για λόγους προστασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων στα ΗΛΕ τμήματα, για τις προγραμματισμένες ηλεκτρονικές ΟΣΣ δεν πρέπει να πραγματοποιείτε με κανέναν τρόπο εσείς ή άλλος συμμετέχων, καταγραφή της σύσκεψης όπως και διαμοίραση με ή χωρίς τη δυνατότητα λήψης.
Για τις λοιπές συσκέψεις που δεν εντάσσονται στις προγραμματισμένες ΟΣΣ ηλεκτρονικών τμημάτων, η πραγματοποίηση καταγραφής ορίζεται από τον/τους παρουσιαστές και γίνεται με ευθύνη και συνεννόηση μεταξύ των χρηστών. Ανατρέξτε στην «Πολιτική χρήσης» για να ενημερωθείτε περαιτέρω.


ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ